Gaminių ženklinimas CE

Lietuvos įsijungimas į bendrą Europos Sąjungos (ES) erdvę suteikia Lietuvos gamintojams papildomų galimybių, tačiau ir griežtina reikalavimus gaminių kokybei, vartojimo savybėms, saugumui. Kad būtų supaprastintos laisvos prekybos sąlygos ir užtikrintas tam tikrų produktų saugumas, ES priimta tokį gaminių atitikimą ženklinti “CE” ženklu. Išvertus iš prancūzų kalbos – tai frazės “Europos patvirtinimas” santrumpa.

INNO SYSTEM plastikiniai ir aliuminiai langai, durys bei kitos konstrukcijos atitinka Europos kokybės reikalavimus ir yra sertifikuojami bei ženklinami CE atitikties ženklu.

Gaminių ženklinimas tarptautiniu CE ženklu reiškia, kad:

  • Gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas produktas atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos
  • Gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, kad gaminys tos šalies rinkai yra tiekiamas legaliai
  • Gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei ES vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse)
  • Gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos
MENU